ทิศมงคลสำหรับโรงจอดรถตามหลักฮวงจุ้ย

ทิศมงคลสำหรับโรงจอดรถตามหลักฮวงจุ้ย

[Total: 0    Average: 0/5]

Sharing is caring!

ที่จอดรถหรือโรงจอดรถในบ้านของคุณเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสำหรับเรื่องการเสริมดวง เสริมโชคลาภ ถ้าคุณสร้างโรงจดรถให้ถูกทิศ จะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้น และจะนำพาโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ

roller-garage-doors

ทิศเหนือ (ธาตุน้ำ)

โชคด้านอาชีพการงาน ถ้าโรงจอดรถของคุณอยู่ในทิศเหนือของบ้าน ก็จะถือว่าดี เพราะทิศเหนือเป็นตำแหน่งธาตุน้ำ และธาตุโลหะก็จะเสริมสร้างธาตุน้ำในตำแหน่งนี้ได้ คุณควรวางธาราภูมิทัศน์ไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโชคด้าน อาชีพการงานที่มาจากทิศเหนือ และยังสามารถทาสีรถของคุณด้วยสีน้ำเงินเพื่อกระตุ้นโชคด้านดังกล่าวให้แก่ สมาชิกในครอบครัวยิ่งขึ้นไปอีก

ทิศใต้ (ธาตุไฟ)

โชคด้านชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ ถ้าโรงจอดรถตั้งอยู่ ในส่วนทิศใต้ พลังธาตุโลหะของรถจะปะทะกับพลังธาตุไฟประจำตำแหน่ง โดยธาตุไฟจะทำลายธาตุโลหะ ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อรถของคุณ คุณควรจะจอดรถไว้ด้านนอกบ้าน และเปลี่ยนโรงจอดรถให้เป็นสวนที่เปิดไฟสว่างแทน หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้ทาสีรถใหม่เป็นสีแดงสว่างๆ เพื่อที่ว่ารถของคุณจะได้ไม่รับผลกระทบที่ไม่ดีจากโรงจอดรถในตำแหน่งนี้

ทิศตะวันออก (ธาตุไม้)

โชคด้านสุขภาพ ทิศตะวันออกควบคุมโชค ด้านสุขภาพของคนในบ้าน และหากตำแหน่งนี้ได้รับเคราะห์ ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยได้ง่าย หากคุณจอดรถไว้ในส่วนนี้ พลังธาตุโลหะของรถจะทำลายพลังธาตุไม้ของตำแหน่งทิศตะวันออก ดังนั้นคุณจึงควรวางธาราภูมิทัศน์เอาไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมความแข็ง แกร่งให้แก่พลังธาตุไม้ ทั้งนี้เพราะธาตุน้ำจะหล่อเลี้ยงธาตุไม้ ในขณะเดียวกันก็จะบั่นทอนธาตุโลหะไปด้วย และเพื่อสุขภาพของคุณ ให้วางน้ำเต้าหูลู่ผูกด้วยด้ายแดงเอาไว้ข้างเตียงนอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บ ไข้ได้ป่วยอันเกิดจากพลังชี่ที่ไม่สมดุลในตำแหน่งนี้ และคุณควรทาสีรถด้วยสีเขียว หรือไม่ก็สีน้ำเงินเพื่อเสริมตำแหน่งทิศตะวันออกด้วย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ธาตุดิน)

โชคด้านความรู้และการศึกษา หากคุณจอดรถไว้ในส่วนทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือของบ้าน สิ่งนี้จะบั่นทอนโชคด้านการศึกษาของคนในบ้าน คุณจะเผชิญอุปสรรคในการไต่เต้าด้านอาชีพการงาน และโดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะประสบปัญหาและมีเรื่องติดขัดมากมาย ให้แก้ไขด้วยการวางผลึกคริสตัลไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมโชคด้านความรู้ วางธาราภูมิทัศน์เอาไว้ด้วยเพื่อบั่นทอนพลังธาตุโลหะ และให้ทาสีรถของคุณเป็นสีเหลืองเพื่อเสริมตำแหน่งดังกล่าวยิ่งขึ้นไปอีก

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ธาตุไม้)

โชคด้านความมั่งคั่ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศธาตุไม้ ซึ่งปะทะกับพลังธาตุโลหะ ดังนั้นหากพลังของทิศนี้ถูกบั่นทอน ก็จะส่งผลกระทบต่อโอกาสด้านความมั่งคั่งของครอบครัวไปด้วย แก้ไขด้วยการวางต้นไม้ไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธาตุไม้ ประจำทิศนี้ และวางธาราภูมิทัศน์ไว้เพื่อบั่นทอนพลังธาตุโลหะที่แผ่ออกมาจากรถ นอกจากนี้คุณก็อาจจะทาสีรถด้วยสีน้ำเงินหรือสีเขียว เพราะสีเหล่านี้สอดคล้องกันดีกับทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศตะวันตก (ธาตุโลหะ)

โชคด้านทายาท ถ้าโรงจอดรถอยู่ในทิศตะวันตกของบ้าน ก็จะนำโชคมากมายด้านทายาทและบุตรหลานมาให้ ทั้งนี้เพราะทิศตะวันตกเป็นทิศของธาตุโลหะ ซึ่งหากได้รับการกระตุ้นโดยการจอดรถในตำแหน่งนี้ คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่มาสู่ครอบครัวได้เลย! สำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ อยู่แล้ว การมีรถจอดอยู่ในตำแหน่งนี้จะทำให้เด็กๆ มีความกตัญญูรู้คุณ ว่านอนสอนง่าย และสร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ธาตุโลหะ)

โชคด้านผู้อุปถัมภ์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านครอบคลุม โชคด้านผู้อุปถัมภ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงบุคคลที่แข็งแกร่งหรือมีอิทธิพลที่จะคอยให้คำแนะ นำและชี้แนะช่วยเหลือด้านอาชีพการงานให้คุณได้ หากตำแหน่งนี้ได้รับเคราะห์ ผู้อุปถัมภ์คนนั้นของคุณก็จะนำภัยมาให้แทนที่จะนำเรื่องดีๆ มาให้ แต่หากรถของคุณจอดอยู่ในตำแหน่งนี้ คุณจะมีโชคด้านผู้อุปถัมภ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะพลังธาตุโลหะประจำตำแหน่งจะได้รับการกระตุ้นเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการเสริมโชคด้านผู้อุปถัมภ์ให้ดียิ่งขึ้น ให้วางรูปผู้อุปภัมภ์ของคุณไว้ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือในห้องนั่งเล่น ของคุณด้วย

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ธาตุดิน)

โชคด้านความรักและความสัมพันธ์ ถ้ารถของคุณจอดอยู่ในทิศนี้ ก็จะบั่นทอนโชคด้านความรักของครอบครัว แก้ไขด้วยการวางผลึกคริสตัลธรรมชาติเอาไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อเสริมและกระตุ้น ตำแหน่งความรักนี้ และให้วางธาราภูมิทัศน์เอาไว้ด้วยเพื่อบั่นทอนธาตุโลหะ วางเป็ดแมนดารินคู่เอาไว้ในมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ในห้องนั่งเล่นเพื่อเสริม โชคด้านความรัก และวางลูกบอลคริสตัล 6 ลูก ไว้กลางห้องนั่งเล่นเพื่อรักษาความรักใคร่ปรองดองของคนในบ้าน ทาสีรถของคุณด้วยสีแดง หรือสีเหลืองเพื่อเสริมตำแหน่งดังกล่าวยิ่งขึ้นไปอีก

เรียบเรียงโดย : Renovate.in.th